โครงการวิจัย เกมส์จำลองยุทธ์ NWS980 Version2 Auto Run

war gaming division
Salaya Phutthamonthon

024753468
info@navy.mi.th

การพัฒนาต่อยอด

 

การพัฒนาต่อยอด

1. สามารถพัฒนาต่อยอด NWS980 โครงการวิจัย เกมส์จำลองยุทธ์ NWS980 Version2 Auto Run (รันอัตโนมัติใช้ทดสอบแผน)
2. สามารถพัฒนาต่อยอด NWS980 Version2 Auto Run ไปเป็นระบบควบคุมบังคับบัญชาและสั่งการ (C4I) Link กับเรือจริงในทะเลได้
3. สามารถพัฒนาต่อยอด (C4I) Link กับ โครงการจะวิจัย โต๊ะทรายระบบ Auto Link อัฉริยะ อีก 38 โต๊ะที่ทำงานพร้อมกันโดยใช้เทคโนโลยี่ Netpie
4. สามารถพัฒนาไปเป็นระบบอำนวยการรบภายในเรือ (Combat System)  
5. สามารถพัฒนาระบบ(Combat System) Link กับโครงการจะวิจัยโต๊ะพล็อตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์สมาร์ทเทคโนโลยี่
6. สามารถพัฒนาต่อยอดไปเป็นเครื่องฝึกบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือน (Disaster Relief Simulator)

         การพัฒนาต่อยอดไปสู่เครื่องฝึกบรรเทาสาธารณภัย เป็นความฝันอันสูงสุดของเราทีมงานวิจัยและพัฒนา หากได้รับการสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนาในอนาคต
         จะเห็นได้ว่าในแต่ละปีประเทศไทยเรามักจะประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติมากมาย ไม่ว่าจะเป็นพายุ ภัยแล้ง น้ำท่วม ไฟไหม้ หรือแม้แต่สึนามิ ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ 4 ปีก่อน ภัยพิบัติเหล่านี้ล้วนแต่นำมาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมาก ทีมวิจัยและพัฒนามุ่งหวังว่า หากผู้ที่มีส่วนหรือมีหน้าที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย ได้รับการฝึกฝนในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติมาเป็นอย่างดีแล้ว ก็เชื่อว่าจะสามารถช่วยเหลือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้อีกมาก เวลาแม้แต่นาทีเดียวในยามที่เกิดภัยพิบัติ ก็อาจสามารถช่วยชีวิตของประชาชนได้อีหลายชีวิต

 

จัดทำโดยกองการจำลองยุทธ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
106 หมู่ 3 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170  โทร. 0 2475 3468

2018 © war gaming division. All Rights Reserved.