สนับสนุนการประชุม ผบ.ทร.อาเซียน ครั้งที่ ๑๑ ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จว.ชลบุรี
การประชุม ผบ.ทร.อาเซียน ครั้งที่ ๑๑ ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จว.ชลบุรี
เตรียมการและสนับสนุนการฝึกในหลักสูตรต่างๆของกองทัพเรือ
บรรยายการใช้เครื่องฝึก NWS980 ให้กับ นทน.รร.ชต.ยศ.ทร.
บรรยายการใช้เครื่องฝึก NWS980 ให้กับ นทน.รร.ชต.ยศ.ทร. ณ ห้องประชุม 504 เมื่อ 27 ธ.ค.60
บรรยายการใช้เครื่องฝึก NWS980 ให้กับ นทน.รร.ชต.ยศ.ทร.
บรรยายการใช้เครื่องฝึก NWS980 ให้กับ นทน.รร.ชต.ยศ.ทร. ณ ห้องประชุม 504 เมื่อ 27 ธ.ค.60
บรรยายการใช้เครื่องฝึก NWS980 ให้กับ นทน.รร.ชต.ยศ.ทร.
บรรยายการใช้เครื่องฝึก NWS980 ให้กับ นทน.รร.ชต.ยศ.ทร. ณ ห้องประชุม 504 เมื่อ 27 ธ.ค.60
ศึกษาดูงาน และนำเสนอโครงการวิจัย ที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ศึกษาดูงาน และนำเสนอโครงการวิจัย ที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการ วช. และคณะ ร่วมรับฟังการเสนอผลงานและแนวทางการดำเนินการ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๔ ม.ค.๖๑ ณ ห้องประชุมพลโทพระยาศัล วิธานนิเทศ ชั้น ๓ อาคาร วช.๒
ศึกษาดูงาน และนำเสนอโครงการวิจัย ที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ศึกษาดูงาน และนำเสนอโครงการวิจัย ที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการ วช. และคณะ ร่วมรับฟังการเสนอผลงานและแนวทางการดำเนินการ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๔ ม.ค.๖๑ ณ ห้องประชุมพลโทพระยาศัล วิธานนิเทศ ชั้น ๓ อาคาร วช.๒
ประชุมเตรียมการฝึกยุทธกีฬา รร.สธ.ทร.ยศ.ทร.
ประชุมเตรียมการฝึกยุทธกีฬา รร.สธ.ทร.ยศ.ทร.
เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ เม.ย.๖๑